Visjon og mål

Visjonen

Innen 2020 skal norsk matproduksjon være etablert på europeiske kvalitetsmarkeder. NCE Culinology skal bidra ved å styrke kunnskapen og innovasjonsevnen innen industriell gastronomi og kulinarisk differensiering

Målene

  • Øke omsetningen av mer foredlede produkter med mellom 15 og 20 %.
  • Øke introduksjonsgraden for nye produkter med 5 % per år.
  • Øke antallet produkter som tilbys i de europeiske markedene med 5 % per år.
  • Øke antallet nye forretningskonsepter (innen eksisterende og ved nyetableringer) knyttet til høykvalitetssegmentene med 5 % per år.

 

Strategien

  • Utvikle en kunnskapsplattform for sammenhengen mellom kokkekunst og industriell produksjon.
  • Anvende kunnskapsplattformen innovativt for utvikling og finstilling av produkter og produksjonsmetoder – gastronomisk/kulinarisk differensiering.
  • Mobilisere denne kunnskapen og innovasjonsevnen for å øke verdiskapningen og lønnsomheten for aktørene gjennom hele verdikjeden: Råvarer, foredling, ferdig produkt og salgsprofil.
Del
Powered by