Visjon, mål og historie

Fra en drøm på en serviett til et hus på Ullandhaug

Det har aldri vært noe galt med det norske utgangspunktet: Lammene beiter i heia, laksen blinker i elva og jordbærene blir alltid de søteste. Norske råvarer er fantastiske. Mulighetene ditto.

Samtidig øker presset fra utenlandske produsenter og leverandører, kravene til matvaresikkerhet blir strengere og behovet for et formalisert samarbeid mellom de norske aktørene blir tydeligere.

1990: Representanter fra ulike bransjer langs verdikjeden for mat etablerer Fagforum for mat og drikke. Målet er å bidra til utvikling av nettverk, prosjekter og kompetanse som fremmer mat- og måltidsindustrien. Etableringen som starter i Rogaland har nasjonale ambisjoner og over 100 aksjonærer.

1996: Ideen om å samle aktørene i en faglig klynge og på en felles arena lanseres. Rundt et bord, i en skisse på en serviett, vokser Måltidets Hus fram. Nå er det på tide å definere forutsetningene for å lykkes.

2007: Næringsklyngen får status som Norwegian Centre of Expertise. NCE Culinology er en av i alt tolv sterke næringsklynger som alle kan hevde seg i verdenstoppen på sitt felt. Klyngen består av 21 partnere som til sammen utgjør drivkraften i Måltidets Hus.

4. mai 2009: Daværende kyst- og fiskeriminister Helga Pedersen åpner Måltidets Hus på Ullandhaug i Stavanger.

Visjonen

Måltidets Hus skal være internasjonalt foretrukket som kompetanseutvikler og leverandør av måltidsløsninger. Gjennom å omsette kunnskap til verdier skal vi tiltrekke oss de flinkeste fagfolkene og de mest attraktive kundene.

Målene

  • Næringen skal være en aktiv bruker av Måltidets Hus innen FoU og innovasjon slik at de lykkes bedre og øker konkurranseevnen sin.
  • Måltidets Hus skal være en nasjonal aktør som henter inn, leder og håndterer større prosjekter til nytte for matnæringen.
  • Måltidets Hus skal være en unik og nasjonal kunnskapsarena.
  • Det skal være attraktivt å etablere seg i Måltidets Hus.
  • Måltidets Hus skal være fremst på å sikre industriell medvirkning gjennom samarbeidet i NCE Culinology.
Del
Powered by