Stipendiatforum

Stipendiatforum - Koblingstreff for doktorgrader i Måltidets Hus.

Rundt 30 studenter på master- og doktorgradsnivå møtte på det første stipendiatforumet i Rogaland. Målet er faglig og sosialt møte, og er et samarbeid mellom UiS og NCE Culinology/Måltidets Hus.

- Vi er glade for at mottakelsen har vært så god. Det er viktig å skape en arena for å bli kjent, dele kunnskap og å være kreative sammen, sier prosjektleder i NCE Culinology, Helge Bergslien. Han var vertskap for dette første møtet der deltakerne kan finne hverandre for kontakt og utveksling.

Det er til sammen 44 personer som jobber med doktorgrad eller mastergrad i forsknings- og innovasjonsmiljøet i matklyngen i Rogaland. Noen har også levert sine avhandlinger og som post doc er det naturlig å inkludere dem. Felles for alle er at de på en eller annen måte jobber faglig inn mot matsatsingen. Kandidatene hører hjemme hos ulike aktører, blant annet Tine, Nofima, Core, Gastronomisk Institutt, Hotellhøyskolen og UiS Handelshøyskolen.

- Vi håper selvsagt at deltakerne skal finne det verdifullt for både nettverk, innovasjon og kunnskap til næringen, kanskje blir dette stedet for å skape nye ideer som kan bli industri i fremtiden? Bergslien er helt klar på at matklyngen i Rogaland skal ha et tettere samarbeid mellom akademia og matnæringene. – Koblingen mot akademia skal styrkes, og samtidig ser vi at problemstillingene disse studentene jobber med er av stor interesse og etterspurt for næringen.

Med omvisning fra forskningskolleger i laboratorier og forskningsmiljøer på Måltidets Hus er første skritt mot en tettere kontakt mellom næringsliv og forskningsmiljø tatt. – Jeg er optimist og gleder meg til å se hva som på sikt vil komme ut av dette, både for oss og de institusjonene som deltar, sier Bergslien.

Blant deltakerne på stipendiatsamlingen i Måltidets Hus var mange nasjoner og fagretninger representert. – Vi har deltakere innen for eksempel biologi/kjemi (Core), økonomi og markedsforståelse (Handelshøyskolen UiS), service og matopplevelse (Hotellhøgskolen) og mat/barn problematikken (lærerutdanningen), forklarer Bergslien.

Del
Powered by