PhD Forbrukerinnsikt, institusjonsmat

NCE Culinology sin satsing innen forbrukerinnsikt har bidratt til et godt utviklet forskersamarbeid.  Sentralt i dette samarbeidet er Nofima, UiS og TINE FoU.  Samarbeidet har resultert i felles prosjekter, prosjektsøknader og en Nærings PhD (ansatt i TINE).  For å videreutvikle den kunnskapsgruppen som er etablert skal denne utvides med en PhD-student ved UiS.   En felles finansiering mellom NCE Culinology og UIS vil kunne bidra til denne dr.grad studien.   På bakgrunn av forestående utfordringer og manglende kunnskap om forbrukeren i institusjonssammenheng er tema for dr.graden rettet mot institusjonsmat.

På bakgrunn av tilbakemelding fra NCE Culinology er søknaden konkretisert og bearbeidet i forhold til fremdrift og budsjett.  Problemstillingen er gjennomgått på Handelshøyskolen ved UiS som har bevilget 50% finansiering fra UiS.  

Prosjektleder: Professor Håvard Hansen, UiS 

Del
Powered by