Om NCE- programmet

Norske virksomheter i verdenstoppen

NCE Culinology er én av 12 næringsklynger i Norwegian Centres of Expertise (NCE).  NCE er en nasjonal satsing for å forsterke innovasjonsaktiviteten i de mest vekstkraftige og internasjonalt orienterte fagmiljøene i Norge. Programmet inneholder bedrifter som alle kan hevde seg i verdenstoppen innen sitt felt. Bare klynger med de beste forutsetningene for videre vekst, og med klare ambisjoner om et langsiktig og forpliktende samarbeid om innovasjons- og internasjonaliseringsprosesser, får delta i programmet.

NCE Culinology består av bedrifter og offentlige aktører innen norsk måltidsnæring, som sammen definerer hva de trenger for å være mest mulig konkurransedyktige. Gjennom forslag fra partnerne utvikler vi prosjekter som kommer partnerne til gode. NCE Culinology har et årlig budsjett på 10 millioner kroner og ressurser til å mobilisere, gjennomføre og formidle disse prosjektene. Klyngen hadde opprinnelig fire satsingsområder: Åpen innovasjon, forbrukerinnsikt og testing, molekylær gastronomi og prosessoptimalisering.  Inn i den tredje og siste kontraktsperioden for NCE-programmet er disse fire satsingsområdene blitt til tre. Innsikt og erfaringer fra de opprinnelige satingsområdene skal komme til kommersiell anvendelse: Forbrukerinnsikt, Skalering og Storhusholdning.

NCE-programmet er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, SIVA og Norges forskningsråd.

Les årsrapport for 2013 her

Kontakt oss

Del
Powered by