Norske råvarer som drivere for merverdi

Hovedmålet er at deltakende bedrifter skal settes i stand til å oppnå en merverdi ved bruk av norske råvarer. Den internasjonale konkurransen øker. Det er spesielt viktig for norsk matindustri å være i stand til å ta ut merverdi dersom tollvernet reduseres/faller bort. Prosjektet er bygget opp av tre faser, hvorav fase to er en ren innovasjonsfase, mens fase tre omfatter produktutvikling og oppfølging i markedet.  
modell norske råvarer.jpg

Prosjektet vil fokusere på følgende delmål:

  1. Hva legger forbrukere i norsk/regional opprinnelse? (Hva betyr norsk vs importerte råvarer i mat for forbrukere? Hvilke faktorer og produktegenskaper er viktige for ulike forbrukergrupper ved valg og kjøp av norsk eller importert mat?)
  2. Hva er de mekanismer som styrer forbrukeres betalingsvillighet, prisvurderinger og prissensitivitet for produkter med norske vs. importerte råvarer? (For hvilke produkttyper er forbrukere villig å betale en price premium som resultat av at norske/regionale råvarer inngår? Hva skal til for at forbrukerne velger eller vil betale mer for matprodukter med norske råvarer og mat som er produsert i Norge? For hvilke råvarer og matprodukter er det norske viktig? Er det forskjell mellom ulike forbrukergrupper?)
  3. Hvordan kan norsk/regional opprinnelse dokumenteres? (Er det behov for dokumentasjon?

Hva og hvilken type dokumentasjon og informasjon ønsker ulike forbrukergrupper? Hva betyr merkeordninger?)

Prosjektleder: Helge Bergslien, NCE culinology

Del
Powered by