Molekylær gastronomi

Science fiction – eller en bærebjelke i måltidsnæringen?

Hva skjer med maten når den tilberedes? Hvordan oppfatter hjernen vår smaken, luktene og utseendet? Hva er umulig i dag, og kanskje mat i morgen?

For kokkene så vel som industrien er det helt sentralt å forstå mekanismene som ligger til grunn for valgene vi tar i forbindelse med mat, smak og måltider. Molekylær gastronomi – forståelsen av fysiske og kjemiske prosesser i matlagingen – er ett av de fire hovedsatsingsområdene for Måltidets Hus. I tillegg til noen av landets flinkeste fagfolk på feltet, rommer huset ulike fasiliteter som tas i bruk ved utvikling av ny kunnskap og nye produkter. Se en oversikt over fasilitetene på huset.

Del
Powered by