Maten er ikke gitt før den er spist

Gjennom forprosjekt finansiert av InnoMed i 2014 og med støtte fra Rogaland fylkeskommune og Fylkesmannens landbruksavdeling i handlingsplan Næring i 2015 og 2016 er det etablert en tverrfaglig kompetanseplattform for mat og måltidsløsninger for eldre i og utenfor institusjon. Kompetanseplattformen fokuserer utfordringene i et tverrfaglig samarbeid som dekker hele verdikjeden. Samarbeidet har fortsatt i 2016 og 2017 med støtte fra Rogaland fylkeskommune og Fylkesmannen i Rogaland. Prosjektet har og sin forankring i Måltidets Hus programsatsing, NCE Culinology. Storhusholdning som forretningsområde er ett av tre strategiske satsingsområder i klyngen for perioden 2015 - 2017. Innsikt fra kompetanseplattformen vil kunne bidra til utvikling av produkter, tjenester og konsepter rettet både mot storhusholdnings- og forbrukermarkedet.

Kompetanseplattformens deltagere

Prosjektgruppen

Forankring

Kompetanseplattformen

Navn

Fjordland

Industri

Produksjon og logistikk

Trine Cecilie Aardal

TINE FoU

Industri, forskning 

Produksjon og logistikk

Hilde Kraggerud

Skipper Worse

Tjenestelevr.

Forbruker/ gjest/ kunde

Kurt Veland

Nofima

FoU

Matteknologi

Jan Thomas Rosnes

UiS, Norsk Hotellhøgskole

FoU

Måltidsservice

Kai Viktor Hansen

UiS, PhD institusjonsmat

Forskning 

Måltidsservice, prod. og log.

Kjersti Evensen

SESAM, senter for eldremedisinsk forskning

Forskning

Pleie og helse

Christina Frøiland

Sandnes Matservice

Måltidsleverandør

Produksjon og logistikk

Roar Løining

Time Kommune

Institusjon

Pleie og helse

Anlaug Mesfin

Stavanger Universitetssykehus

Institusjon

Pleie og helse

Elise Vigeland

Norwegian Smart Care Cluster (Arena Velferdsteknologi)

Prosjekt

Velferdsteknologi

Arild Kristensen

Måltidets Hus

Organisasjon

Tilrettelegge for samhandling

Kari Birgitte M. Wiig

Måltidets Hus

Organisasjon

Tilrettelegge for samhandling

Helge Bergslien

Prekubator TTO

Organisasjon

Tilrettelegge for søknader

Anne Cathrin Østebø

Kompetanseplattformen har definert målgrupper og udekkede behov (gap eller muligheter) som bakteppe for prosjektsøknader med ulikt fokus. I arbeidet med å definere prosjekter blir og utvidet referansegruppe invitert i målrettede workshops.

Kompetanseplattformens målgrupper:

Arbeidet i kompetanseplattformen Maten er ikke gitt før den er spist videreføres med støtte fra Rogaland fylkeskommune og Fylkesmannens landbruksavdeling i handlingsplan Næring 2016.

Hensikten er å sikre verdien av kompetanseplattformen og utnytte synergiene mellom de ulike miljøene for å innfri målgruppenes behov.

Forankring strategi NCE Culinology
Prosjektet har og sin forankring i Måltidets Hus programsatsing, NCE Culinology. Storhusholdning som forretningsområde er ett av tre strategiske  satsingsområder for perioden 2015 - 2017. De fleste av klyngens partnere har dagligvarehandlene som sin primære distribusjonskanal. Innen dette området er det interesse for å utvikle kvalitetsprodukter, prosesser og måltidsløsninger som gir merverdi for klyngens partnere. Innsikt fra kompetanseplattformen vil kunne bidra til utvikling av produkter, tjenester og konsepter rettet både mot storhusholdnings- og forbrukermarkedet.
 

Visjon
Kompetanseplattformen skal utvikle Norges mest effektive og relevante måltidsløsninger for den voksende eldre befolkningen.    

Kontakt: Kari Birgitte Melvær Wiig for mer informasjon

Se presentasjon av kompetanseplattform og delprosjekter HER (pr. 27.04.2015)
Presentasjon av kompetanseplattform og utvalgte delprosjekter HER (12.06.2017)

Nyhetsartikler fra prosjektet:
Interessante prosjekt får publisitet
Mat for eldre - kursplan
Innsikt og løsninger, forbruker 67 +
Innovasjonslunsj ga mersmak
Morgendagens måltidsløsninger
Tilpassede måltider til en aldrende japansk befolkning
Feil- og underernæring et stort problem i en aldrende befolkning
Matomsorg for pleietrengende eldre
NCE Culinology deltar på møte om Nordiske Visjoner for Fremtidens Matkultur
Vellykket fagdag i ernæring for studenter
Konsistenstilpasset mat
Maten er ikke gitt før den er spist
Mat til institusjonssektoren
Maten er ikke gitt før den er spist - besøk fra Sverige
100 sykehusansatte får inspirasjon i Måltidets Hus
Kalle i sentrum
Eldrebølgen kommer - hvordan forbereder vi oss
Friske smoothies til de eldre i Time

Del
Powered by