Mat og barn

Familiens innkjøp av mat tar i stor grad hensyn til barns ønsker og preferanser.  For å kunne tilby mat som barn spiser velges derfor ofte ingredienser ut fra barns smakspreferanser.   Som foreldre ønsker en at barn velger sunn mat, noe som ikke alltid er sammenfallende med hva barn opplever som god smak.  Hvordan og når formes smakspreferanser hos barn?  Spørsmålet er av stor interesse og viktig ut fra et helsemessig perspektiv og ut fra foreldres ønsker om å bidra til en sunn oppvekst.  Utvikling av dagens tilbud av måltidsløsninger er for en stor grad basert på forbrukerens ønske om lettvinte løsninger i en travel hverdag.   Produkters kvalitative fordeler i forhold til helse og sunnhet er også et sterkt kjøpsargument.  Bedre kunnskap om barns preferanser og hvordan disse utvikles vil i større grad bevisstgjøre foreldrene i deres innkjøp av mat og valg av måltidsløsninger.

Nytteverdien for partnerskapet i NCE Culinology kan da summeres opp på følgende måte:

1, Industriell nytte i forbindelse med produktutvikling og posisjonering av nye produkter mot målgruppen.  Partnere i NCE Culinology kan delta med case.

2, Styrket kompetanse om en sentral målgruppe.  Forbrukerinnsikt er et av de områdene NCE Culinology har fokusert og som også skal fokuseres i neste programperiode.  Temaet som tas opp i dette prosjektet vil supplere partnerskapets totale kunnskap og bidra positivt i forhold til problemstillinger i fremtidige satsinger innen bl.a. offentlige måltidstilbud (barnehage, skole etc).

Rammen for prosjektet er NOK 2 millioner pr år, dvs NOK 8 millioner for hele perioden, inklusive kostnader til en stipendiat.   Bedriftene vil bidra med totalt NOK 1,6 millioner, i tillegg til bruk av egen tid knyttet til casestudier.

Kontaktperson NCE Culinology: Helge Bergslien

 

Periode

01.02.2014 – 31.12.2017

Prosjekteier

Konsortium bestående av:  NOFIMA

Prosjektleder

 Margrethe Hersleth, Seniorforsker, Ph.D, NOFIMA

Prosjektgruppe

Tine BA , BAMA, Stabburet, Kavli, Norgesmøllen Nofima, NCE Culinology, Universitetet i Oslo, INRA (Fransk forskningsinstitutt)

 

 

Del
Powered by