KOMAT - konsistenstilpasset mat

20140327_121410.jpgMåltidets Hus i Stavanger har fått 1,3 millioner til et forskningsprosjekt der målsettingen er å utvikle nye og varierte supper og middager til eldre som av ulike grunner har spisevansker. Det skal utvikles produkter som både er attraktive og forebygger feil- og underernæring. Forskningen bygger på et tidligere prosjekt som fikk kvalifiseringsstøtte fra RFF Vestlandet i 2013, der en viktig lærdom var at «maten er ikke gitt før den faktisk er spist».

Til grunn for prosjektet ligger en teori om at ved å tilpasse måltider for eldre med ulike grader av spise-, tygge- og svelgevansker, oppnår man både mindre underernæring, økt livskvalitet og sparte kostnader for helsevesenet gjennom kortere opphold på sykehjem og sykehus.

Bakgrunn: Aldersrelaterte fysiologiske endringer i munnhulen og svelget fører til spiseproblemer for svært mange. Problemene kan for enkelte starte allerede i 60 – 70 års alderen og forsterkes av sykdomstilstander og bruk av medikamenter. Ikke bare alder, men også sykdom og følger av sykdom vil påvirke svelgmekanismen. Internasjonale studier viser til at opp mot 10 prosent av befolkningen totalt har en eller annen for svelgevansker. En stor andel av disse vil tilhøre aldersgruppen fra 60 år. Studier gjennomført i Sverige viser at opp mot 40 prosent av alle over 70 år har en eler annen form for tygge/svelgproblem.  

Mange av dem som rammes opplever spisesituasjonen som så ubehagelig, at de ikke spiser nok til å opprettholde god helse. Det fører igjen til underernæring og avmagring. For å tilfredsstille sultfølelsen er det enkelt å prioritere produkter som er lette å bearbeide i munnhulen. Dette kan være grøter, supper eller puddinger. Disse produktene kan gi en tilfredsstillende metthetsfølelse, men samtidig føre til ensidig kosthold og feilernæring.

Det vil bli gjort forsøk med næringsrike produkter der konsistensen spenner fra grov struktur til helt flytende føde. Forskerne vil også teste ut ulike prosedyrer for å lage, lagre, distribuere og varme opp igjen maten slik at den holder best mulig på de opprinnelige næringsverdiene.

Samarbeidspartnere i prosjektet er Nofima AS, Time kommune (tjenesteområde omsorg), Gastronomisk institutt AS, Matvarehuset AS, Stavanger Byggdrift KF, Sandnes kommune og Helse Stavanger HF.

Kontakt: Helge Bergslien, NCE Culinology for mer informasjon

 

 

 

Del
Powered by