Hva tilbyr de ulike aktørene på huset


NIBIO (Norsk Institutt for Bioøkonomi)

NIBIO er et forskningsinstitutt med spisskompetanse på høyt internasjonalt nivå innen landbruk, matproduksjon, plantehelse, miljø og ressursforvaltning. NIBIO har også fokus på forskningsbasert innovasjon og verdiskaping, med bærekraftig ressursbruk som et grunnleggende premiss.


Blue Planet

Blue Planet AS er et internasjonalt selskap med høy kompetanse innen utvikling av sjømatnæringen. Blue Planet arbeider for en sterk og bærekraftig næring gjennom samarbeid med aktører fra hele verdikjeden, både nasjonalt og internasjonalt.


CORE

CORE (Centre for Organelle Research) driver grunnforskning på organeller, små enkeltenheter som finnes i alle celler. Målet er å øke forståelsen for organellenes funksjon og hvordan de er integrert i forskjellige plante- og dyreceller. CORE er et strategisk satsingsområde for UiS.


Enforme

Enforme leverer tjenester innen bedriftshelse og organisasjonsutvikling til store og små bedrifter over hele landet. Enformes visjon er å være den fremste leverandøren av helsefremmende bedriftshelsetjenester i Stavanger-regionen.


Gastronomisk Institutt

Gastronomisk Institutt (GI) er et nasjonalt matfaglig kompetansesenter. GIs mål er å bidra til å skape verdier i utviklingen av produkter, konsepter, kommunikasjon og systemer innen måltidsnæringen.


Gladmat

Gladmatfestivalen er Nordens største matfestival og en naturlig møteplass for forbrukere og aktører innen gastronomi, matproduksjon og -kultur. Festivalen arrangeres hvert år og har ca. 250 000 besøkende.


Icefresh

Icefresh utvikler morgendagens løsning for distribusjon av sjømat. Icefresh fryser inn fisken når den er på sitt ferskeste og tiner den opp igjen før salg. Resultatet gir ferskere fisk enn fersk fisk. Opptiningsprosessen er forskningsbasert og er utviklet i et samarbeid med Sintef Energi AS.


Ipark Inkubator

Ipark Inkubator bistår med å få fram nye forretningsideer og bringe dem fram til lønnsom virksomhet. Selskapet hjelper også med å skaffe kapital, samarbeidspartnere og allianser til å utvikle potensialet i bedriften.


Ipark Eiendom

Ipark Eiendom eier og forvalter Iparks eiendomsmasse på ca. 35 000 m2. Selskapet tilbyr leie av moderne lokaler til blant annet innovative bedrifter, forsknings- og undervisningsmiljøer og offentlige aktører. Selskapet skal også utvikle en egen tomtebank med et utbyggingspotensial på ca. 45 000 m2 bygningsmasse på Ullandhaug.


Nofima

Nofima er et næringsrettet forskningskonsern for akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien. I samarbeid med næringsaktørene og deres bransjeorganisasjoner leverer Nofima internasjonalt anerkjent forskning og løsninger som gir konkurransefortrinn langs hele verdikjeden.


Norges Kokkemesteres Landsforening

Norges Kokkemesteres Landsforening er en ideell interesseorganisasjon med medlemmer over hele landet, som arbeider på frivillig basis for faglig utvikling og fremme av kokkefaget og dets utøvere.

Pharmaq AS

PHARMAQ AS er et verdensledende selskap innen vaksiner og legemidler til akvakulturnæringen. Firmaet er basert i Norge, med avdelinger og distributører i Europa, Sør- og Nord Amerika og Asia. Akvakultur blir en enda viktigere næring  i fremtiden for å sikre mat for jordens økende befolkninger, og dette vil PHARMAQ være en del av. 


Prima Gruppen

Prima Gruppen er opptatt av jærsk og norsk landbruk. Gjennom de siste årene har Prima Gruppen utviklet en solid basis innen så vel slakterivirksomhet som nedskjæring i Norges mest moderne slakteri og nedskjæringsanlegg. Gjennom langsiktige prosjekter for kvalitetsøkning og standardisering skal Prima Gruppen være en av de ledende aktørene i den regionale matsatsingen. Jæren skal ytterligere bygges som Norges fremste leverandør av kvalitetsråvarer.


Tine FoU

TINE FoU Senter er et ressurssenter for TINE Gruppa. Senteret jobber med produktutvikling, forskning, veiledning, opplæring, råvare- og produktkvalitet, miljø, emballasje, trygg mat, lover og forskrifter, prosess, sensorikk, leieproduksjon og ernæring.


UiS

Universitetet i Stavanger har en klar utviklingsretning og skal være nyskapende og innovativt. De tilbyr et mangfold av aktiviteter innen forskning, undervisning og formidling.


Wilberg

Wilberg leverer catering og kantinetjenester til 15 000 mennesker daglig i Stavanger, Bergen, Haugesund og Oslo. Wilbergs visjon er å bli Norges beste leverandør av kantinetjenester.


iPax Mat

Ipax Mat AS er et selskap som driver med utviklingsarbeid hovedsaklig innen matfaglig sektor.  Selskapets styrke er fagkompetanse og erfaring fra ledelse og utviklingsarbeid gjennom hele verikjeden til mat - fra jord til bord.  Selskapets ansatte har bred erfaring med prosjektledelse, konseptutvikling og strategisk rådgivning, både lokalt, regionalt og nasjonalt.


Del
Powered by