Måltidets hus som innovasjonsarena

Der folk møtes, der skjer det lett gode ting.

Industrigiganten og matfestivalen prater ved kaffemaskinen. Begge to har tenkt på en ting. Den samme tingen, faktisk. Med hver sin kompetanse i bunn. Hver sin forståelse av problemet. Og hver sitt bidrag til løsning. Før kaffen er kald er ideen glovarm, samarbeidet i gang og innovasjonen et faktum.

Og det stopper ikke med prat. Fagkunnskapen og fasilitetene på huset er sentrert rund fire hovedsatsingsområder: Forbrukerinnsikt og -testing, molekylær gastronomi, prosessoptimalisering og åpen innovasjon. Vi koker og steker, tester og smaker. Løser utfordringer og forsker på muligheter. Huset inneholder fasiliteter for utvikling av alle stadier i foredlingsprosessen: Forsøkskjøkken, laboratorier og egne rom utviklet for forbrukertesting. Egne lagerfasiliteter som gjør det mulig å teste holdbarhet og modning. Restaurant og forelesningssal som gjør huset til en naturlig arena når kunnskap om mat og måltid skal formidles. Eller feires.

Dette var tanken da vi planla Måltidets Hus. Og sånn har det blitt. Næringsklyngen NCE Culinology er husets faglige nav. Store og små aktører innen næring, forskning og formidling utgjør koblingsboksen mellom kunnskap og kunnskapsbehov. Nettverk skapes, ideer og produkter utvikles og resultatene kommersialiseres. Dette gjør Måltidets Hus til Norges viktigste fagmiljø på mat. Fra råvareproduksjon til kvalitetsprodukter tilgjengelige for folk flest.

Del
Powered by