Ny VRI kompetansemegler for matindustri

Vi ønsker alle våre samarbeidspartnere en riktig god påske med nyheten om at Kari Birgitte Melvær Wiig, Måltidets Hus AS er blitt kompetansemegler for matindustri.

Om ordningen
Kompetansemegler for matindustri vil ha ansvar for å bistå bedrifter tilknyttet næringsmiddelindustrien i hele fylket. Kompetansemegling er et virkemiddel i VRI Rogaland. Kompetansemeglere er gode hjelpere som bistår bedrifter i å utvikle prosjekter der det er aktuelt å bruke forskning for å oppnå innovasjon. Kompetansemeglerne kan også arrangere møter der bedrifter og forsere diskuterer muligheter og ideer. Kompetansemegling mobiliserer til regionale, nasjonale og internasjonale ordninger, samt til forprosjekter. Hjelpen fra meglerne er gratis for bedriftene.

Det er finansiert av Forskningsrådets nye program FORREGION, Rogaland fylkeskommune og Fylkesmannen i Rogaland.

Hovedmålet for perioden 2017 – 2019 er: VRI Rogaland skal bidra til økt verdiskaping gjennom forskningsbasert innovasjon som skal sikre eksisterende og skape nye arbeidsplasser.

kari birgitte melvær wiig.jpgOrdningen har 4 delmål: Mobilisere flere bedrifter til å bruke forskning i forbindelse med innovasjonsarbeid. Øke ambisjonsnivået hos bedrifter som allerede driver forskningsbasert innovasjon Bidra til å sikre flest mulig arbeidsplasser Bidra til å skape flest mulig nye arbeidsplasser

 For mer informasjon om muligheter gjennom ordningen kontakt: kari.birgitte@maaltidetshus.no

 

Del
Powered by