Åpen innovasjon

Flere hoder tenker bedre enn ett

– Man samler ikke lenger de beste hodene bak lukkede dører for å finne opp alt selv. Framtidens bedrifter bygger virtuelle organisasjoner av ansatte, partnere og gode venner, og åpner seg opp for å få tilgang til andres kunnskap.
Lars Espen Aukrust, tidligere innovasjonsdirektør i Norges forskningsråd.

Matindustrien generelt og Måltidets Hus spesielt består av en rekke ulike aktører med ulik forståelse, kompetanse og arbeidsmetode. Alle deler vi ønsket om en konkurransedyktig næring og beste mulige resultater. Når vi har valgt åpen innovasjon som både arbeidsmetodikk og ett av våre hovedsatsingsområder, er det fordi vi tror det er den beste måten å utnytte hverandres kunnskap på. Ved kaffekoppen i lunsjpausen eller på vei mellom gjøremål oppstår den uformelle samhandlingen. Den formelle samhandlingen skjer i form av dialogmøter, fagmøter og konferanser.

Samtidig er noen av prosessene som foregår på huset, sensitive med tanke på marked og konkurranse. Full konfidensialitet er derfor en selvfølge der det er nødvendig. Riktig metodikk og vei videre definerer vi derfor sammen med oppdragsgiver før oppstart av prosjektet.

Del
Powered by